Danmark
En by i provinsen


På den bornholmske østkyst ligger den maleriske by Svaneke, der har haft købstadsstatus i flere hundrede år. Byens glansperiode kom dog først i det 19. århundrede, hvor der for alvor kom gang i handlen.

De store købmandsgårde ligger der stadig som bevis på velmagtsdagene, og en af dem er Siemsens gård, der nu er et hotel. Her har der været en driftig købmandshandel, hvor man kunne købe alverdens ting, lige fra søm og skruer til brændevin og brændsel. Mange landmænd kom til byen for at handle, og de betalte gerne med naturalier, der så kunne sælges videre. 

Søllingsgård er også en købmandsgård, og den har været ejet af den samme familie i 175 år. Tidligere blev den kaldte Holstegården efter købmand Jeppe Holst, og det var ham, der stod for udbygningen af havnen, så det blev muligt for større skibe at lægge til. Det var selvfølgelig noget, der var godt for fiskeriet og bestemt også for handlen, for dengang blev varer transporteret pr. skib. 

Der blev handlet med blandt andre Sverige, der var flittig aftager af brændevin, for den slags blev der fremstillet meget af på Bornholm, hvor brændevinsproduktionen var givet fri. Skibene havde så især tjære og tømmer med retur fra Sverige. 

Der er stadig en gammeldags købmandshandel i Søllingsgård. Den blev indrettet i 2005 med mange af de ting, der oprindeligt var i den gamle købmandsbutik. Lamper, diske, hylder og andet inventar stod nemlig bare på loftet og ventede på at blive taget i brug. I butikken kan man købe lækre bornholmske produkter og økologiske grønsager, og her dufter dejligt at friskmalet kaffe fra den gammeldags kaffemølle. 

Købmandsgården Svanekegaarden blev opført i 1856-57 for skipper og købmand Christian Mossin Smidt, og her har der siden begyndelsen af 1990’erne været et aktivt kulturcenter, der danner ramme for kurser, teaterforestillinger og udstillinger af international karakter. 

Købmændene bragte altså drift og handel til byen, og skibsværfterne i Svaneke byggede nogle gode, gedigne sejlskibe. De to fag styrkede hinanden, og der blev bygget rigtig mange skibe i Svaneke i 1800-tallet. 

Skibsreder Peter F. Heering satte flere skibsbyggerier i gang her, og det største, hurtigste og smukkeste skib, der nogensinde blev bygget, var Svanen, som skulle være firmaets pryd. Svanen sejlede blandt andet mellem Europa og Amerika, men skibet led en uvis skæbne efter 36 år på havet. 

Udover de mange gamle købmandsgårde – og Danmarks ældste stubmølle fra 1629 - er der et væld af fine huse i Svaneke, og man ser tydeligt, at der bliver passet godt på dem. Endda i en sådan grad, at byen på et tidspunkt fik Europarådets guldmedalje. En stor del af husene er hyggelige bindingsværkshuse med røde tegltag, og de smalle gader mellem dem snor sig og lokker til opdagelse og gåture. 

Hvis man vil tættere ind på livet af Svaneke, kan sommerens byvandringer anbefales. På den måde lærer man de gamle gader og bygningerne at kende på en hel anden og bedre måde; man hører om livet i byen og om havnen, der altid har spillet en central rolle. 

En af de kunstnere, man givetvis vil høre om på turen, er Oluf Høst, for han blev født i det gule bindingsværkshus helt nede ved vandkanten. Og senere har kunstneren fået status af æresborger i den charmerende by, der tiltrækker turister og besøgende fra nær og fjern.